SOFIE project op radio en televisie

SOFIE is een project dat Indes uitvoert met Universiteit Twente en Roessingh Research & Development. Het doel is om een Slimme Ondersteunde Fiets te ontwikkelen; intelligente ondersteunende oplossingen voor electrische fietsen om ouderen veiliger te kunnen laten fietsen. Een tweede doel is om nieuwe kennis op te doen over fietsstabiliteit, speciaal wanneer het gaat om oudere fietsers.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal omgekomen fietsende ouderen afgelopen jaar is toegenomen. Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan en gezocht naar oplossingen die de fiets veiliger, comfortabeler en stabieler wordt. Middels computermodellen die ontwikkelt worden door de Universiteit Twente wordt meer kennis vergaard over balans bij het fietsen en een met een testsimulatie kunnen oplossingen effectief en veilig worden getest. Het project duurt in totaal 4 jaar, over circa 2 jaar zullen de concrete oplossingen met ouderen getest kunnen worden.

Afgelopen tijd kwam het project kwam verscheidene keren in het nieuws:

Klik op de foto voor het artikel in Elsevier