Indes en DCW tekenen voor nauwe samenwerking

Na een aantal jaren van opdrachtgeverschap tekende Indes vrijdag 28 februari een detacheringsovereenkomst met de DCW. Daarmee zijn 8 medewerkers van de DCW gedetacheerd bij Indes. Met deze overeenkomst tekent Indes voor de dagelijkse leiding van de DCW medewerkers en meer binding met het bedrijf. Ook huurt Indes ruimte in het huidige DCW-pand om de werkzaamheden, tijdelijk nog, bij de DCW uit te laten voeren.

Indes is een ontwikkelaar op het gebied van zorg en mobiliteit en heeft een vestiging in Enschede en China. Henk Janssen, directeur Indes: “Wij zochten een productiepartner in de regio waarmee we dicht op het productieproces kunnen zitten. En die vonden we, toch wel onverwacht eigenlijk, in de DCW. We zijn nu in staat onze klanten maatwerk te leveren. We kunnen snel schakelen met korte lijnen. Bij de DCW hebben ze een goed gevoel voor kwaliteit.” De kwalitatief hoogwaardige producten worden in kleine series vervaardigd. Indes ontwikkelt alle onderdelen van het product. De DCW assembleert de onderdelen tot een eindproduct.

Samenwerking
“Wij vinden dat iedereen een kans op leuk werk moet hebben. Werk dat uitdagend is en dat in dit geval ook nog dicht bij de medewerkers staat. Bijvoorbeeld een elektrische fiets die wij ontwikkeld hebben wordt nu bij de DCW gedeeltelijk geassembleerd. Tegelijkertijd zie je dezelfde fietsen bij de DCW in de stalling staan, omdat medewerkers van de DCW dergelijke fietsen nodig hebben om te kunnen fietsen,” legt Henk Janssen uit. Jeroen Hatenboer, wethouder Talent- en stedelijke ontwikkeling, is blij met deze ontwikkeling. “Indes geeft wat mij betreft het goede voorbeeld door als ontwikkelspecialist een bijbehorende productiespecialist in de regio te zoeken en zo de arbeidsmarkt in de regio weer een impuls te geven. Daarnaast vind ik het geweldig dat de samenwerking zo goed verloopt dat de medewerkers van de DCW nu gedetacheerd worden bij Indes. Een goede stap richting regulier werk! Ik hoop dat andere werkgevers dit voorbeeld volgen.”

De producten die de DCW’ers onder meer assembleren zijn: tilliften, onderdelen voor elektrische fietsen en aandrijvingen voor elektrische rolstoelen. Het gaat om producten voor en door de zorg. De productieruimte blijft nog een tijdje bij de DCW totdat er elders een goede plek gevonden wordt.